Uncategorized

Študentská pôžička od Fondu na podporu vzdelávania – čo, kto, kde, kedy a ako?

Študentská pôžička od Fondu na podporu vzdelávania – čo, kto, kde, kedy a ako?

Finančný trh je už dlhšiu dobu priaznivo naklonený aj vysokoškolákom, ktorým ponúka široké portfólio svojich služieb. Patria tu aj študentské pôžičky. Stres spojený s peniazmi totiž zažíva aj táto cieľová skupina a nie vždy vlastné financie pokryjú všetky náklady. Je potrebné zdôrazniť, že podmienky pre študentov sú nastavené odlišne v porovnaní s pôžičkami pre riadne zamestnaných ľudí.

Ak patríte medzi záujemcov o takýto druh pôžičky, prípadne vás téma zaujala, pokračujte v čítaní a dozviete sa všetky podstatné informácie.

Kto požičia študentovi?

Dôvodov, prečo študent potrebuje požičať, môže byť viacero. Toto sú tie najčastejšie:

 • potrebuje zaplatiť školné
 • potrebuje zaplatiť ubytovanie a/alebo stravu
 • potrebuje pokryť náklady spojené so študijným pobytom
 • potrebuje si zaplatiť odborný kurz, resp. program dodatočného vzdelávania
 • má neočakávané náklady

Nech už je dôvod akýkoľvek, na našom finančnom trhu existuje viacero možností, ako postupovať v prípade peňažnej tiesne.

Vo všeobecnosti platí, že študent ma na výber z dvoch možností:

obráti sa na Fond na podporu vzdelávania, ktorý bol zriadený zákonom č. 396/2012 Z.z. o

Fonde na podporu vzdelávania a ide o teda o inštitúciu zriadenú štátom ALEBO využije produkt, ktorý ponúka konkrétna banka, prípadne iná súkromná finančná inštitúcia poskytujúca pôžičky

Dnes sa bližšie pozrieme na prvú možnosť. Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete odpovede na všetky podstatné otázky ohľadom študentskej pôžičky prostredníctvom FNPV.

Fond na podporu vzdelávania

FNPV je štátom zriadený, neštátny účelový fond, vedený v obchodnom registri ako právnická osoba. Svoju činnosť vykonáva vo verejnom záujme a v porovnaní s bankami nemá až také prísne pravidlá na poskytovanie pôžičiek záujemcom.

O bezúčelovú pôžičku touto cestou môže požiadať študent, ktorý študuje na akomkoľvek stupni (I., II. aj III.) na Slovensku aj v zahraničí, má platný občiansky preukaz a je zapísaný na vysokej škole v akademickom roku, kedy podáva žiadosť. Tú je potrebné odovzdať zvyčajne do konca októbra v zimnom semestri.

Študent takouto formou môže dostať 500 až 2 300 eur na I. a II. stupni VŠ prípadne 500 až 4 500 eur na III. stupni VŠ.

Pôžička cez FNPV má viacero výhod:

 • počas celého štúdia na VŠ sa pôžička neúročí
 • splácať ju študent začne až po absolvovaní a nástupe do riadneho zamestnania
 • lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov
 • úroková sadzba je veľmi nízka, v akademickom roku 2016/2017 bola 0,89% p.a.

Vyslovené nevýhody tento druh pôžičky nemá, je však nutné rátať s týmito dvoma skutočnosťami.

V prvom rade žiadateľ potrebuje ručiteľa a tým môže byť ktokoľvek (rodič, iný člen rodiny, kamarát…) kto má trvalý pobyt na Slovensku, vek nad 18 rokov a predovšetkým preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (výplata, dôchodok, vdovské…).

Fond poskytuje pôžičky len žiadateľom, ktorí stihli termín (zvyčajne do konca októbra v danom akademickom roku). Aj to nie všetkým, finančné kapacity FNPV sú obmedzené, preto sa môže stať, že študentovi bude žiadosť zamietnutá. Z dôvodu obmedzených prostriedkov stanovil fond určité kritéria, na základe ktorých môže žiadateľa uprednostniť:

 • ak je študent poberateľom dávok v hmotnej núdzi, prípadne sociálneho štipendia v danom akademickom roku
 • ak je študent ťažko zdravotne postihnutý ak študent dosahuje výborné študijné výsledky (v prípade prvákov na VŠ sa berie do úvahymaturitný priemer)
 • ak má študent štyri a viac detí, prípadne pochádza zo štyroch a viacerých detí
 • ak študent žiada o pôžičku prvýkrát
 • ak má študent menej než 26 rokov
 • ak je študent v danom akademickom roku zapísaný na denné prezenčné štúdium

Dodatočné informácie, tlačivá a ďalšie náležitosti aktuálne pre daný akademický rok nájde potenciálny záujemca na tejto stránke.

You may also like...