www.facebook.com/pridajlink.sk
Váš "LAJK" a podpora na sociálnach sietiach nám pomôže v propagácií SEO katalógu Pridajlink.sk. Katalóg je financovaný len z reklamy na stránke.

Ďakujeme za podporu.

Články v katagórií (0)

Žiadne články

Linky v katagórií

1 2 3 4 5 6 7 8
Spolu: 80    Strana:

Náhľad Kurz mediácie

Kurz mediácie

www.kurz-mediacie.sk

Kurz mediácie - odborná príprava mediátora. Kurz mediácie pre právnikov. Kurz mediácie pre neprávnikov. Forma kurzu mediácie: kombinovaná e-learning + prezenčná forma. ... viac

Linknuté: 5x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 23.01.2012

Náhľad Založenie spoločnosti a živnosti rýchlo a profesio

Založenie spoločnosti a živnosti rýchlo a profesio

www.legalchoice.sk

Legalchoise sa zaoberá založením firiem, spoločností s.r.o, živností, obchodných spoločnosti, nadácii, neziskových organizácii a podobne. Pracujeme v Bratislave. ... viac

Linknuté: 3x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 08.06.2017

Náhľad Advokátska kancelária Lauková - Fair Legal

Advokátska kancelária Lauková - Fair Legal

www.laukovafairlegal.sk

Advokátska kancelária Lauková - Fair Legal, Bratislava. Poskytujeme právne služby. Najrýchlejšie vypracovanie zmlúv a právnych stanovísk. Prvá konzultácia zdarma. Dostupné pre každého. ... viac

Linknuté: 1x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 01.08.2013

Náhľad Zakladanie, predaj českých spoločností s.r.o., a.s.

Zakladanie, predaj českých spoločností s.r.o., a.s.

spolecnostihned.cz

Nabízíme prodej českých a slovenských ready-made společností s.r.o., poskytnutí sídla Brno, Praha, Bratislava, komplexní právní poradenství, zakládání společností, družstev, poboček a další ... viac

Linknuté: 1x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 15.03.2009

Náhľad Advokátska kancelária Mgr. Roman Nagy, Nitra

Advokátska kancelária Mgr. Roman Nagy, Nitra

www.rnagy.eu

Advokátska kancelária so sídlom v Nitre, ktorá poskytuje komplexné právne služby tuzemským a zahraničným fyzickým a právnickým osobám, najmä v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, konkurzného a správneho práva ... viac

Linknuté: 1x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 24.07.2011

Náhľad Rýchly bankrot - konkurzy, likvidácie

Rýchly bankrot - konkurzy, likvidácie

www.rychlybankrot.sk

Likvidácia spoločností všetkých typov, zrušenie spoločnosti aj bez likvidácie, likvidácia a zrušenie aj zadĺžených, problematických a nefunkčných spoločností, riadený bankrot a príprava na konkurz spoločností, revitalizácia spo ... viac

Linknuté: 0x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 18.06.2014

Náhľad WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.

www.wak.sk

WITT&KLEIM Advokátska kancelária poskytuje služby v oblasti obchodného a občianskeho práva (vymáhanie dlhov, reštrukturalizácie, akvizície a development). ... viac

Linknuté: 0x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 01.08.2016

Náhľad Mgr. Peter Troščák, advokát - Prešov

Mgr. Peter Troščák, advokát - Prešov

www.advokat-troscak.sk

Poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného, rodinného, občianskeho, pracovného, správneho, ústavného a obchodného práva, zastupovanie pred súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva so zreteľom na rých ... viac

Linknuté: 0x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 26.02.2016

Náhľad Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Baloghová

Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Baloghová

www.rkadvokat.sk

Advokátska kancelária - právne služby a právne poradenstvo v oblastiach obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva. Obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie pred súdmi. ... viac

Linknuté: 0x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 29.11.2012

Náhľad Notársky úrad, JUDr. Mária Cintavá, notár

Notársky úrad, JUDr. Mária Cintavá, notár

www.notarkabratislava.sk

Osvedčovanie právne významných skutočností, právne poradenstvo, závety, registrácia záložných práv k hnuteľným veciam. Tri pakovacie miesta vyhradené pre klientov ... viac

Linknuté: 0x

Kategória: Advokátske kancelárie | Registrácia: 20.10.2010

1 2 3 4 5 6 7 8